Tiết kiệm môi trường

Có rất nhiều biến thể của các đoạn văn trong Lorem Ipsum, nhưng phần lớn đều đã được thay đổi dưới một hình thức nào đó, bằng cách thêm vào sự hài hước hoặc những từ ngẫu nhiên trông không đáng tin chút nào. Nếu bạn định sử dụng một đoạn văn của Lorem Ipsum, bạn cần chắc chắn rằng không có điều gì đáng xấu hổ ẩn ở giữa văn bản. Tất cả các trình tạo Lorem Ipsum trên Internet đều có xu hướng lặp lại các đoạn được xác định trước khi cần thiết, khiến đây trở thành trình tạo thực sự đầu tiên trên Internet. Nó sử dụng một từ điển gồm hơn 200 từ tiếng Latinh, kết hợp với một số cấu trúc câu mẫu, để tạo ra Lorem Ipsum trông hợp lý. Do đó, Lorem Ipsum được tạo ra luôn không bị lặp lại, không có sự hài hước hoặc những từ không mang tính đặc trưng, ​​v.v.

Có rất nhiều biến thể của các đoạn văn trong Lorem Ipsum, nhưng phần lớn đều đã được thay đổi dưới một hình thức nào đó, bằng cách thêm vào sự hài hước hoặc những từ ngẫu nhiên trông không đáng tin chút nào. Nếu bạn định sử dụng một đoạn văn của Lorem Ipsum, bạn cần chắc chắn rằng không có điều gì đáng xấu hổ ẩn ở giữa văn bản. Tất cả các trình tạo Lorem Ipsum trên Internet đều có xu hướng lặp lại các đoạn được xác định trước khi cần thiết, khiến đây trở thành trình tạo thực sự đầu tiên trên Internet. Nó sử dụng một từ điển gồm hơn 200 từ tiếng Latinh, kết hợp với một số cấu trúc câu mẫu, để tạo ra Lorem Ipsum trông hợp lý. Do đó, Lorem Ipsum được tạo ra luôn không bị lặp lại, không có sự hài hước hoặc những từ không mang tính đặc trưng, ​​v.v.

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet. Có rất nhiều biến thể của đoạn văn Lorem Ipsum, nhưng phần lớn đã được thay đổi dưới một số hình thức, bằng cách đưa vào sự hài hước hoặc ngẫu nhiên

Trái ngược với niềm tin phổ biến, Lorem Ipsum không chỉ đơn giản là văn bản ngẫu nhiên. Nó có nguồn gốc từ một tác phẩm văn học Latin cổ điển từ năm 45 trước Công nguyên, khiến nó có tuổi đời hơn 2000 năm. Richard McClintock, một giáo sư tiếng Latinh tại Đại học Hampden-Sydney ở Virginia, đã tra cứu một trong những từ tiếng Latinh khó hiểu hơn, consectetur, từ một đoạn văn Lorem Ipsum, và xem xét các trích dẫn của từ này trong văn học cổ điển, đã phát hiện ra nguồn gốc không thể nghi ngờ. Lorem Ipsum xuất phát từ phần 1.10.32 và 1.10.33 của “de Finibus Bonorum et Malorum” (Sự cực đoan của Thiện và Ác) của Cicero, viết vào năm 45 trước Công nguyên. Cuốn sách này là một chuyên luận về lý thuyết đạo đức, rất phổ biến trong thời kỳ Phục hưng. Dòng đầu tiên của Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, xuất phát từ một dòng trong phần 1.10.32.