Ngăn chặn ô nhiễm nước mưa

Điều số một bạn có thể làm để bảo vệ lưu vực sông của chúng ta là LUÔN sử dụng thùng rác và không bao giờ vứt rác xuống đất! Nhưng cũng có nhiều cách khác để giúp đỡ.

Can you find all the actions that prevent pollution in the watershed?

Move your mouse (or tap with finger) over this map to reveal the answers!

Hãy hành động—Tình nguyện!

Dẫn dắt một dự án ngăn chặn ô nhiễm và giáo dục cộng đồng của bạn!

Hãy thử một trong những hoạt động thú vị khác!

Sách hoạt động lưu vực sông Lớp 3-5

Sách hoạt động đầu nguồn lớp 6-8

Trang tô màu

Cuộc săn lùng giác quan ngoài trời

Chiến dịch Canh gác Lưu vực là sáng kiến của
các cơ quan sau:
city Of Santa Clara West Valley Los Altos City-of-Palo-Alto_logo City of Sunnyvale_logo San-Jose_logo Mipitas Los Altos Hills Cupertino Saratoga city fo monte serano logo Mountain View Los Gatos City of Campbell County of Santa Clara Valley Water_logo