Lưu vực sông là gì?

Lưu vực sông là khu vực thoát nước vào lạch, sông, hồ, vùng đất ngập nước, vịnh hoặc tầng chứa nước ngầm. Tại Thung lũng Santa Clara, tất cả nước mưa và nước tưới chảy trên đất liền (gọi là nước chảy tràn) đều đi vào cống thoát nước mưa, lạch và sông chảy thẳng vào Vịnh San Francisco. Bạn cũng sống ở vùng đầu nguồn. Tất cả dòng chảy từ nhà, sân và khu vực lân cận của bạn đều chảy vào một con lạch địa phương và cuối cùng đến Vịnh.

Tại sao lưu vực sông lại quan trọng?

Lưu vực sông không chỉ là khu vực thoát nước trong và xung quanh cộng đồng của chúng ta. Chúng cần thiết để hỗ trợ môi trường sống cho thực vật và động vật, đồng thời cung cấp nước uống cho con người và động vật hoang dã. Họ cũng cung cấp cơ hội để giải trí và tận hưởng thiên nhiên. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong lưu vực sông của chúng ta là điều cần thiết để duy trì sức khỏe và phúc lợi của mọi sinh vật, hiện tại và trong tương lai.

Chiến dịch Canh gác Lưu vực là sáng kiến của
các cơ quan sau: