Cơ hội tình nguyện

Hãy tham gia cùng những người hàng xóm của bạn để chăm sóc các con lạch, đường phố và cống thoát nước mưa trong cộng đồng của bạn! Từ việc dọn dẹp đến phục hồi đường mòn, bạn có thể làm một số việc để giúp bảo vệ sức khỏe của lưu vực sông và tất cả con người, thực vật, động vật sống dựa vào nước sạch để phát triển.

Tình nguyện dọn rác. Chiến dịch cá mập San Jose
Chiến dịch Canh gác Lưu vực là sáng kiến của
các cơ quan sau:
city Of Santa Clara West Valley Los Altos City-of-Palo-Alto_logo City of Sunnyvale_logo San-Jose_logo Mipitas Los Altos Hills Cupertino Saratoga city fo monte serano logo Mountain View Los Gatos City of Campbell County of Santa Clara Valley Water_logo