Trở thành Người làm vườn xanh

Chương trình đào tạo người làm vườn xanh tại Thung lũng Santa Clara

Nếu bạn là người làm vườn chuyên nghiệp hoặc nhân viên bảo trì cảnh quan đang muốn học cách tiết kiệm nước, bảo vệ đất, giảm sử dụng thuốc trừ sâu, tạo môi trường làm việc lành mạnh hơn và mở rộng triển vọng kinh doanh của mình, bạn nên cân nhắc tham dự Người làm vườn xanh ở Thung lũng Santa Clara Đào tạo.

Mỗi khóa đào tạo bao gồm 10 lớp (một lớp được tổ chức mỗi tuần). Các lớp học được dạy bằng tiếng Anh.

Những người làm vườn chuyên nghiệp và chuyên gia bảo trì cảnh quan tham dự 80% các lớp học và hoàn thành kỳ thi sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành và Thẻ Người làm vườn Xanh tại Thung lũng Santa Clara.

Ngày & Đăng ký

Khóa đào tạo Người làm vườn xanh tiếp theo sẽ được tổ chức vào Mùa thu năm 2024. Vui lòng gửi thông tin liên hệ của bạn tại đây và chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin đăng ký.

Học:

  • Thiết kế và sửa chữa hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt
  • Lựa chọn cây trồng phù hợp để tiết kiệm nước, giảm sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón
  • Giải quyết vấn đề sâu bệnh mà không sử dụng thuốc trừ sâu độc hại
  • Cắt tỉa đúng cách
  • Sử dụng phân trộn và lớp phủ để nuôi đất một cách tự nhiên và bảo vệ cây trồng
  • NHẬN ĐƯỢC:
Chiến dịch Canh gác Lưu vực là sáng kiến của
các cơ quan sau: