Ngày Trái Đất

Hãy gây ấn tượng và chia sẻ tầm nhìn của bạn!

Tham gia Thử thách áp phích Ngày Trái đất theo dõi đầu nguồn để chia sẻ tầm nhìn sáng tạo của bạn về đường thủy sạch ở Thung lũng Santa Clara. Người chiến thắng ở mỗi nhóm lớp sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt: $250 cho vị trí thứ nhất và $150 cho vị trí thứ hai! Tác phẩm nghệ thuật đoạt giải sẽ được giới thiệu trong các chương trình khuyến mãi trên mạng xã hội trong tương lai nhằm giúp giảm thiểu việc ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước.

THAM GIA TRƯỚC ngày 18 tháng 3 năm 2024.

Chọn một trong những câu hỏi sau để trả lời trong tác phẩm nghệ thuật của bạn:

  • Làm thế nào BẠN có thể ngăn ngừa ô nhiễm nước? Hãy xem trang web Watershed Watch để tìm cảm hứng.
  • BẠN yêu thích điều gì ở tuyến đường thủy địa phương (lạch, sông, hồ)?

Các bài dự thi sẽ được đánh giá và trao giải theo ba khung:

  • K – lớp 2
  • lớp 3 – lớp 5
  • lớp 6 – lớp 8

Tác phẩm nghệ thuật sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

  • Tính độc đáo
  • Trong trẻo
  • Biểu hiện của chủ đề